07.04.2020 / Wiadomości

Pismo prezesa NRA do prezesów dwóch największych stowarzyszeń sędziowskich – IUSTITII i THEMIS

Poniżej załączamy pismo pana prezesa Jacka Treli, które dziś zostały skierowane do prezesów dwóch największych stowarzyszeń sędziowskich – IUSTITII i THEMIS. Zachęcamy do zapoznania się z pismem.

„W imieniu środowiska adwokackiego zwracam się do Państwa z następującą prośbą. Adwokaci pełniący funkcję pełnomocników z urzędu, jak również funkcję obrońców z urzędu nierzadko wiele miesięcy oczekują na wypłaty wynagrodzeń z tytułu sprawowanej funkcji. Ten problem był już wielokrotnie podnoszony przez środowisko adwokackie, albowiem kwoty tego wynagrodzenia dla znacznej grupy adwokatów stanowią istotną część budżetu kancelarii.

W obecnej, nadzwyczajnej sytuacji ten problem urasta do szczególnie znaczących rozmiarów, gdyż większość kancelarii adwokackich jest w zasadzie pozbawiona możliwości prowadzenia działalności.

Zwracam się do Państwa Sędziów – Prezesów dwóch największych stowarzyszeń sędziowskich w Polsce o podjęcie, w imię solidarności przedstawicieli zawodów prawniczych, wszelkich możliwych działań, które doprowadzą do pilnego wypłacenia należnych wynagrodzeń z tytułu sprawowanych funkcji adwokata z urzędu”.

2020.04.06 pismo Prezesa NRA do Iustitii i Themis