20.02.2021 / Wiadomości

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Piotra Gąciarka

20 lutego 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie jednomyślnie podjęła stanowisko w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Piotra Gąciarka.

Treść stanowiska:

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie nr 1 z dnia 20 lutego 2021 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Piotra Gąciarka

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z dezaprobatą przyjmuje informację o wydaniu wobec Sędziego Sądu Okręgowego Piotra Gąciarka sprzeciwu uniemożliwiającego mu prowadzenie zajęć z aplikantami adwokackimi. Wydanie go w oparciu o samo zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, przed przedstawieniem sprawy sądowi dyscyplinarnemu, stanowi rażące naruszenie zasady domniemania niewinności. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie odbiera zawiadomienie skierowane przeciwko SSO Piotrowi Gąciarkowi, a dotyczące zorganizowania przez niego zgromadzenia w obronie sędziego Igora Tuleyi, jako stanowiące próbę ograniczenia wolności słowa i wolności zgromadzeń, które są prawami konstytucyjnymi i przysługują wszystkim obywatelom RP, w tym także sędziom. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie postrzega decyzję o cofnięciu zgody dla SSO Piotra Gąciarka na prowadzenie zajęć dydaktycznych z aplikantami adwokackimi jako formę represji oraz dążenie do wywołania efektu mrożącego. Przypomina jednocześnie, że zasady takie jak odwaga cywilna i honor stanowią fundamentalne wartości, którymi powinni kierować się adwokaci i aplikanci adwokaccy.