Zmarł śp. adwokat Leszek Ireneusz Frączak, były Wicedziekan ORA w Warszawie

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawiadamia z głębokim żalem, że 11 lutego 2021 r. zmarł śp. adwokat Leszek Ireneusz Frączak, m. in były Wicedziekan ORA w Warszawie, były Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ORA w Warszawie i były Rzecznik Dyscyplinarny ORA w Warszawie. Rodzinie oraz Przyjaciołom Zmarłego najserdeczniejsze wyrazy współczucia składa Dziekan ORA w Warszawie oraz członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Śp. Adwokat Leszek Ireneusz Frączak

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego,
od roku 1955 członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
W latach 1956- 1992 członek Zespołu Adwokackiego Nr 9 w Warszawie,
w latach 1992-2016 wykonywał zawód w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej
w Warszawie.

Aktywny działacz samorządowy

W latach 1986-1995 Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
w latach 1989-1995 pełnił funkcję Wicedziekana ORA w Warszawie,
w latach 1995-2010 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ORA w Warszawie,
w latach 2001-2013 Przewodniczący Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu,
w latach 1989-2001 Przewodniczący Zespołu Wizytatorów,
w latach 1986-1989 Rzecznik Dyscyplinarny ORA w Warszawie,
w latach 1973-1986 Sędzia Sądu Dyscyplinarnego.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Adwokatura Polska poniosła niepowetowaną stratę.

Cześć Jgo pamięci.
RIP.

Msza święta żałobna za duszę śp. Zmarłego zostanie odprawiona w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach, po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.