12.06.2020 / Wiadomości

Sprawozdanie Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu

Na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonującego funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur publikujemy w załączeniu, przetłumaczone na j. polski z inicjatywy Rzecznika:

  1.  „ Sprawozdanie Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Wizyta w Polsce w dniach 9–18 lipca 2018 r.:  zalecenia i uwagi skierowane do państwa-strony”

oraz

  1. „ Uwagi strony polskiej do Sprawozdania Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Wizyta w Polsce w dniach 9 –18 lipca 2018 r.”

Raport SPT z wizyty w Polsce w 2018 r

Odpowiedź RP na Raport SPT z wizyty w Polsce w 2018 r