ORA Warszawa
07.02.2018 / Wiadomości

Spotkanie z SSO Beatą Piwowarską – Sekcja Prawna Własności Przemysłowej zaprasza

Przewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej Monika Witkowska serdecznie zaprasza na spotkanie Sekcji. Tematem spotkania będą proponowane zmiany w kpc i ocena ich wpływu na orzecznictwo w sprawach własności przemysłowej oraz kwestia powstania sądów własności intelektualnej. Spotkanie odbędzie się 8 lutego br. o godzinie 17.00.

Prelegentem będzie SSO Beata Piwowarska. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ochrony własności przemysłowej na uniwersytetach: Jagiellońskim oraz Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczęła na początku lat 90-tych, pracując jako sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu, a później w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Praga, orzekając w sprawach cywilnych. Przez 5 lat (1998–2003) była konsulem w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu.

Jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, przewodniczącą XXII Wydziału Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych.

Autorka licznych publikacji, dotyczących ochrony własności przemysłowej oraz wykładowca w dziedzinie ochrony własności intelektualnej na wielu uczelniach krajowych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagieloński, Akademia Leona Koźmińskiego i Akademia Łazarskiego). Niezależnie, SSO Beata Piwowarska prowadzi wykłady i szkolenia dla rzeczników patentowych, w tym w ramach aplikacji.

Update: Udział adwokatów w spotkaniu zostanie zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 2 punktów szkoleniowych.

Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem uprzejmie proszę o dodatkowe zgłoszenie uczestnictwa na mail: sekcja.pwp@ora-warszawa.com.pl. Osoby które do 20 stycznia br. odznaczyły swój udział na FB w wydarzeniu zostały już zapisane. FB: https://www.facebook.com/events/1605720106142296/