14.01.2020 / Wiadomości

Spotkanie Dziekana ORA w Warszawie z przedstawicielami europejskich samorządów adwokackich przed posiedzeniem Zespołu Parlamentarnego ds. Obrony Praworządności

13 stycznia br. o godzinie 18.00 w siedzibie ORA w Warszawie odbyło się spotkanie z zagranicznymi adwokatami, którzy dzisiaj w Senacie RP – z inicjatywy Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikolaj Pietrzak – brali udział w pracach Zespołu Parlamentarnego ds. Obrony Praworządności.

Zarówno spotkanie, jak i zaproszenie na posiedzenie senackiego zespołu to efekt intensywnych kontaktów zagranicznych inicjowanych w ostatnich latach przez Komisję ds. Współpracy z Zagranicą przy Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Dziekana ORA w Warszawie.

Spotkanie służyło przygotowaniu się grona zagranicznych ekspertów do dzisiejszego posiedzenia i zgromadzeniu pełnych informacji w zakresie tzw. ustawy kagańcowej. Wczorajsze spotkanie to także wkład warszawskiego środowiska adwokackiego w rzetelność postępowania legislacyjnego w polskim parlamencie.

W spotkaniu wzięli udział:

Jan-Evert Heinrichs, President of the Amsterdam Bar As Bar Association/ Dziekan Izby Adwokackiej w Amsterdamie,
Edward Janssens, President of the Flemish Bar Association/ Prezes Flamandzkiej Izby Adwokackiej (Belgia),
Nicolas Schaeffer, Deutscher Anwaltverein e.V. /Niemiecka Adwokatura,
Rusen Aytaç, Member of the Paris Bar Council/ Barreau de Paris / Ordre des avocats de Paris Członkini Rady Izby Adwokackiej w Paryżu,
Aleksandra Stępniewska, Członkini Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie,
Wojciech Wiktor Baginski, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie,
Gerrit Jan Pulles, Member of the Council of the Amsterdam Bar Association/Członek Rady Izby Adwokackiej w Amsterdamie

oraz gospodarz spotkania dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak.

Serdeczne podziękowania za koordynację spotkania: adw. Aleksandry Stępniewskiej oraz adw. Wojciech Wiktor Baginski.