01.06.2020 / Wiadomości

Postulaty i uwagi Warszawskiej Adwokatury w związku z „odmrażaniem” wymiaru sprawiedliwości – pismo Dziekana do Prezesów Sądów

1 czerwca br. dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak skierował pismo do Prezesów Sądów w związku z „odmrażaniem” wymiaru sprawiedliwości.

Pismo zawiera 5 postulatów i spostrzeżeń dotyczących: komunikacji, zmianowego systemu pracy,  wykazu rozpraw i posiedzeń jawnych, biura podawczego i czytelni akt oraz udziału publiczności w rozprawach.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem!

Pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 01.06.2020