13.01.2020 / Wiadomości

Ponad 500 nowych aplikantów w Warszawskiej Izbie

7 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 1000 osób, w tym ślubujących, ich Najbliższych, a także zaproszonych znamienitych krajowych oraz zagranicznych gości. Wśród nich byli m in. Dziekan Izby Adwokackiej w Paryżu Madame le Bâtonnier Marie-Aimée Peyron, były Prezydent Deutscher Anwaltverein Ulrich Schellenberg oraz Wiceprezes NRA adw. prof. Piotr Kardas.

W swoich przemówieniach polscy oraz zagraniczni goście zawracali uwagę na wspólnotę europejskich wartości, które konstytuują europejskie rządy prawa.

Dziekan Paryża zwróciła uwagę na wspólną aksjologię europejskich adwokatur, a także bliskie więzy, jakie łączą Izby Adwokackie w Paryżu i Warszawie.

– Relacje, jakie istnieją między Paryską i Warszawską Radą Adwokacką, są wyrazem wspólnie wyznawanych wartości, które nie są właściwe jedynie dla Paryskiej lub Warszawskiej Rady, lecz są uniwersalne, właściwe dla Adwokatury w jej ujęciu globalnym. Do tych wartości należy humanizm, wsłuchanie w drugiego człowieka, obrona, zaangażowanie i odwaga, tak szczególnie istotna, by móc wykonywać ten zawód. Te wartości łączą nas we wspólnych działaniach zwłaszcza wówczas, kiedy zasady demokratycznego państwa prawa są zagrożone – podkreślała w swojej wypowiedzi Madame le Bâtonnier Marie-Aimée Peyron.

Były Prezes Deutscher Anwaltverein wskazywał na doniosłą rolę władzy sądowniczej. – Władza sądownicza może być najsłabszą z władz w demokracji ale jest najszlachetniejszą z nich. Sądy są ostatecznym obrońcą sprawiedliwości, rządów prawa i innych fundamentalnych wartości, które chronimy. W tym miejscu wspomnę tylko o ochronie praw mniejszości oraz idei wspólnej silnej Unii Europejskiej – symboli Naszych wspólnych wartości. Nie możemy nigdy zapomnieć o tych wartościach – nawet jeżeli większość czasu spędzamy w gabinetach klientów i rozmawiamy o skomplikowanych sprawach M&A – podkreślał Ulrich Schellenberg.

Dziekan ORA w Warszawie zwrócił się także do ślubujących, wskazując na istotę zmiany, jaka zachodzi w ich życiu z momentem złożenia ślubowania. – Od dzisiaj oczekuje się od Państwa dochowania najwyższych standardów etycznych, nie tylko w życiu zawodowym i publicznym, ale także w życiu osobistym. Od dzisiaj jesteście przedstawicielami Adwokatury, a zatem systemu wymiaru sprawiedliwości i strażnikami ludzkiej godności, praw i wolności obywatelskich. To zobowiązuje – zwrócił się do ślubujących Dziekan ORA w Warszawie.

Konsekutywne tłumaczenie wypowiedzi zagranicznych gości było możliwe dzięki uprzejmości adw. Aleksandry Stępniewskiej, będącej członkinią jednocześnie izby warszawskiej i paryskiej oraz adw. Wojciecha Bagińskiego – Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z zagranicą ORA w Warszawie!

Ślubującym oraz ich Najbliższym serdecznie gratulujemy!

Po zakończeniu uroczystości odbyło się robocze spotkanie tzw. Trójkąta Weimarskiego, podczas którego podpisano stanowisko w bronie niezależności sądownictwa w Polsce.