22.03.2020 / Wiadomości

Podsumowanie działań podejmowanych przed Radę w związku z epidemią koronawirusa

Przez ostatnie tygodnie Rada podejmowała liczne działania i inicjatywy w związku z występującym zagrożeniem epidemicznym, a od wczoraj epidemią. Poniżej prezentujemy list Dziekana stanowiący podsumowanie tych działań, zachęcamy do lektury. #zostańwdomu

W obliczu zagrożenia epidemicznego i jego wpływu na wykonywanie naszego zawodu, a także na funkcjonowanie organów samorządu zawodowego, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podejmuje intensywne działania, by wesprzeć adwokatów i aplikantów i zabezpieczyć bezpieczne i odpowiednie warunki realizowania przez nich obowiązków zawodowych.

 

W tym tygodniu Prezydium ORA w Warszawie odbyło cztery posiedzenia w trybie wideokonferencyjnym, omawiając pilne i bieżące sprawy, działania podejmowane w związku z występującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego oraz przygotowując nadzwyczajne posiedzenie ORA, które po raz pierwszy w historii zostało zorganizowane i przeprowadzone dzisiaj w formie wideokonferencji. W tym celu niezbędne było uruchomienie odpowiednich narzędzi informatycznych oraz wykonanie analizy prawnej. Bardzo dziękuję Panu Prezesowi adw. Andrzejowi Michałowskiemu za przygotowanie w trybie pilnym opinii w tej sprawie. Komunikat po przeprowadzonym posiedzeniu Rady i informacja o podjętej uchwale o charakterze finansowym dostępny jest w oddzielnej wiadomości dostępnej w naszych mediach.

Pełna treść komunikatu Dziekana znajduje się tu: