16.04.2019 / Wiadomości

Otwarcie nowej siedziby pionu dyscyplinarnego warszawskiej Izby Adwokackiej

W dniu 16 kwietnia 2019 r. o godzinie 10, miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby pionu dyscyplinarnego warszawskiej Izby Adwokackiej. Mowę powitalną, zakończoną przecięciem zielonej wstęgi, wygłosili dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. dr Witold Kabański oraz Rzecznik Dyscyplinarny adw. Krzysztof Stępiński.

W wydarzeniu wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela, zastępczyni Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej Anna Mika-Kopeć, adw. Ewa Krasowska, sędziowie i sędziny Sądu Dyscyplinarnego, licznie przybyli członkowie i pracownicy ORA w Warszawie.

W powitalnych słowach wyrażono wielki podziw dla wszystkim dzięki którym realizacja tak znakomitego projektu doszła do skutku. Siedziba przy ul. Lekarskiej 7 została przekazana Adwokaturze na mocy testamentu, jako spadek po Lucjanie i Marii Altberg-Laskowskich. Wykonawcą remontu była firma Anny Koprowskiej ANBUD, ze strony ORA w Warszawie pieczę nad przebiegiem trzymała pani Alicja Konopczyńska.

Bardzo dziękujemy za tłumne przybycie i życzymy wszystkim pomyślności w pracy w nowym miejscu.