29.04.2021 / Wiadomości

Ostatnie dni znaczków pocztowych na listach poleconych

Komisja ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu pragnie przypomnieć, że tylko do końca kwietnia można korzystać ze znaczka pocztowego na korespondencji poleconej. Od 1 maja w miejscu dotychczas zarezerwowanym dla znaczka pocztowego, umieszczona zostanie nowa nalepka „R”, na której wpisana będzie kwota należnej opłaty za przesyłkę listową. Tradycyjne znaczki pocztowe pozostaną w obiegu jako forma opłaty wyłącznie za wysyłkę listów nierejestrowanych, czyli tzw. „zwykłych”.  

https://www.poczta-polska.pl/odliczanie-trwa-ostatnie-dni-znaczkow-pocztowych-na-listach-poleconych/#

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

adw. Joanna Tkaczyk – Przewodnicząca Komisji ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu

adw. Monika Rajska – członek Komisji