27.02.2021 / Wiadomości

ORA w Warszawie powołała nowe Koła i Komisje oraz Zespół ds. opracowania wzorów umów

25 lutego br. odbyło się trzecie w tej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Podjęto szereg decyzji dotyczących powołania zespołu wizytatorów, nowych komisji i kół, spraw finansowych.

Rada powołała nowe Komisje:

 1. Komisję Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej, na której Przewodniczącą Rada wybrała adw. Annę Atanasow;
 2. Komisję Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej, której Przewodniczącym został adw. Henryk Romańczuk.

Powołano również Koła:

 1. Koło Osób LGBT+ (Przewodnicząca: adw. Emilia Barabasz).
 2. Koło Prawników Zagranicznych (Przewodniczący: adw. Luigi Lai);
 3. Koło „OSA” Okręgowe Salve Adwokatury (Przewodniczący: apl. adw. Aleksander Petrys);
 4. Koło Adwokatów w Ostrołęce (Przewodniczący: adw. Paweł Niewiadomski);
 5. Koło Młodych (Przewodnicząca: adw. Maria Kozłowska);

Pełne składy komisji i kół znajdują się tutaj. Na kolejnych posiedzeniach Rada planuje powołanie kolejnych kół.

Rada powołała również:

 1. Skład Zespołu Wizytatorów (pełny skład osobowy dostępny tutaj);
 2. Zespół ds. Opracowania Wzorów Umów (adw. dr Beata Paxford, adw. Dorota Kulińska, adw. Wojciech Bagiński).

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zdecydowała również o przyznaniu diet samorządowych, przyznając je w wysokościach przyjętych w poprzednich kadencjach:

 1. W wysokości 7.000,00 PLN brutto miesięcznie – dla Dziekana, Wicedziekanów, Skarbnika, Sekretarza i Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Prezes Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarnej oraz Przewodniczącego Komisji ds. Informatyzacji;
 2. W wysokości 4.500,00 PLN brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Zespołu ds. wizytacji zespołów, kancelarii i spółek oraz Rzecznika Prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;
 3. W wysokości 3.500,00 PLN brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Sekretarza Prawniczego Okręgowej Rady Adwokackiej ds. skargowych oraz dla Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego umocowanego do wykonywania czynności Rzecznika Dyscyplinarnego.

Ponadto Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przez aklamację objęła patronatem XIV edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende.

Na posiedzeniu omawiano również kwestie dotyczące realizacji Uchwały nr 13 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie (uchwała dotycząca realizacji programu wyborczego „Adwokatura2020”). Podjęto szereg decyzji kierunkowych zmierzających do realizacji uchwały. Szczegółowe informacje o stanie realizacji wszystkich uchwał Zgromadzenia zostaną przedstawione zbiorczo w najbliższych dniach.

adw. Grzegorz Kukowka – rzecznik prasowy ORA w Warszawie