Pierwsze posiedzenie Komisji ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu (kasy fiskalne, usprawiedliwianie nieobecności bez lekarza sądowego)

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, w poniedziałek 22 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Komisji do spraw wsparcia w wykonywaniu zawodu, na którym były omawiane planowane działania Komisji:

1) W najbliższych dniach członkowie komisji przygotują komunikat i zbiorą oferty dotyczące wymiany kas fiskalnych.

Jeżeli posiadacie Państwo w tej materii swoje własne doświadczenia, bardzo prosimy o kontakt: komisja.wz@ora-warszawa.com.pl

2) Członkowie Izby sygnalizują problem nieuwzględniania przez sądy zaświadczeń lekarskich niepochodzących od lekarzy sądowych, pomimo wprowadzenia takiej możliwości w zw. z epidemią Covid-19.

Jednocześnie Komisja przypomina, że możliwość usprawiedliwienia niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby na podstawie zaświadczenia lekarskiego niepochodzącego od lekarzy sądowych wynika z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695, ze zm.)

Zwracamy się też prośbą o informowanie o problemach ze stosowaniem ww. przepisu na adres mailowy: komisja.wz@ora-warszawa.com.pl

w imieniu Komisji do spraw wsparcia w wykonywaniu zawodu
adw. Joanna Tkaczyk, Przewodnicząca
adw. Dariusz Goliński
adw. Jakub Szczepkowski