Doskonalenie zawodowe
28.03.2020 / Wiadomości

Opinia NRA do zmian w KK i KPK wprowadzanych przez specustawę z 26 marca 2020

Publikujemy opinię NRA do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o poszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu 26 marca 2020 r. Opinię przygotowali adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska oraz adw. Mariusz Paplaczyk.

„Lektura projektu ustawy prowadzi jednak do wniosku, iż proponowane zmiany odnoszą się nie tylko do gospodarczych skutków epidemii, ale obejmują zmiany w szeregu ustaw, w tym – w Kodeksie karnym i Kodeksie postępowania karnego (do których nie odnosiła się tzw. specustawa z dnia 2 marca 2020 r.), którym w określonym zakresie poświęcona jest niniejsza opinia.” – czytamy w dokumencie.

Autorzy opinii wskazują, że projektodawca dokonuje głębokiej ingerencji w treść przepisów ustawy karnej i karnoprocesowej, której związek ze stanem epidemii pozostaje przy tym niejasny. Adwokaci podkreślają, iż instrumentalne używanie prawa – a zwłaszcza prawa karnego – zależnie od bieżących potrzeb (także politycznych) rodzi liczne niebezpieczeństwa. – Tak doniosła nowelizacja w obszarze przez nas wskazanym, niebędąca bezpośrednim remedium dla przeciwdziałania skutkom epidemii, przeprowadzana w zaproponowanym kształcie, nie może zyskać aprobaty – czytamy.

OPINIA NRA DO ZMIAN W KK I KPK WPROWADZANYCH PRZEZ SPECUSTAWĘ Z 26 MARCA 2020