12.07.2019 / Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż lokalu Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 10 lipca 2019 roku

Izba Adwokacka w Warszawie na podstawie uchwały nr 534/2019 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 10 lipca 2019 r. oraz postanowień Regulaminu przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Izby Adwokackiej w Warszawie („Regulamin”) ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 4, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 326, o powierzchni użytkowej 106,95 m2.

Ogłoszenie_Przetarg – do publikacji