Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
24.04.2019 / Wiadomości

Ogłoszenie o możliwości sponsoringu wykładu Dziekana Paryskiej Izby Adwokackiej

Poniżej publikujemy ogłoszenie o możliwości sponsoringu wykładu Dziekana Paryskiej Izby Adwokackiej w dniu 10 maja 2019 roku.

Ogłoszenie o możliwości sponsoringu wykładu Dziekana Paryskiej Izby Adwokackiej

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania wykładu Dziekana Paryskiej Izby Adwokackiej adw. Marie-Aimee Peyron w dniu 10 maja 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

  1. Wartość sponsoringu 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto obejmuje:

– umieszczenie nazwy lub logo Sponsora w informacji o wydarzeniu i wraz z logotypem lub linkiem do witryny internetowej wskazanej przez Sponsora

– wystawienie rollupa Sponsora lub innych wolnostojących materiałów reklamowych w trakcie wydarzenia – według wyboru Organizatora

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym wydarzenie

– zaproszenie do udziału dla jednego przedstawiciela sponsora w kolacji z Panią Dziekan

2. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.

3. Dopuszcza się maksymalną liczbę 3 (trzech) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

4. W przypadku Ofert nie zawierających braków o kolejności rozpoznania decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl do dnia 6 maja 2019 r.

6. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.

Ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich i adwokacko – radcowskich.