Turniej Wiedzy Aplikanta

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Reforma postępowania cywilnego”

W styczniu 2019 r. do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr druku 3137). Projekt ten zakłada największą od kilkunastu lat zmianę w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Obejmuje m.in. regulacje dotyczące sposobu koncentracji materiału procesowego, wprowadzenie mechanizmu przeciwdziałania nadużyciu uprawnień procesowych przez strony, a także zmiany w postępowaniu dowodowy i odwoławczym. Przewidziano w nim także przywrócenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Planowane zmiany można śmiało nazwać „Reformą postępowania cywilnego”.

 

Cel konferencji:

Celem konferencji jest gruntowne omówienie zasadniczych zmian zawartych w przedłożonym projekcie i poddanie ich szerszej dyskusji. Będzie ona połączona z prezentacją znajdującego się w końcowym etapie prac nowego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego przygotowywanego przez wydawnictwo C.H.Beck pod redakcją dr hab. Piotra Rylskiego. Komentarz ukaże się w nowej serii Komentarzy Prawa Procesowego Cywilnego, stanowiącej rozwinięcie i dopełnienie serii Komentarzy Prawa Prywatnego.
 
Do kogo kierujemy konferencje?
Zajęcia przeznaczone są dla adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych, pracowników windykacji, księgowości oraz członków zespołów prawnych wierzycieli publicznoprawnych i niepublicznoprawnych, a także dla wszystkich tych, którzy wykorzystują w praktyce przepisy o komornikach sądowych i postępowaniu egzekucyjnym.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby, dlatego referentami podczas konferencji będą autorzy komentarza do KPC – naukowcy i praktycy zajmujący się omawianą problematyką.

Więcej w zakładce „Prelegenci” >>
Punkty doskonalenia zawodowego (ORA, OIRP)
 

Za udział w konferencji przysługuje 6 punktów.

https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/505-ogolnopolska-konferencja-naukowa-reforma-postepowania-cywilnego