15.04.2020 / Wiadomości

Odpowiedź Sądu Apelacyjnego w Warszawie na pismo dziekana dotyczące możliwości zamieszczania orzeczeń w portalach informacyjnych

Poniżej publikujemy odpowiedź Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Pani dr Małgorzaty Janicz na pismo Pana Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka z dnia 27 marca 2020 roku.

odpowiedź na pismo z 27.03.2020r.