30.09.2020 / Wiadomości

Możliwości sponsoringu wykładu pt: „Postępowanie karne w sprawach dotyczących błędów medycznych”

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania wykładu organizowanego przez Sekcję Prawa Medycznego i Farmaceutycznego przy ORA w Warszawie pt: „Postępowanie karne w sprawach dotyczących błędów medycznych”. Wykład odbędzie się w grudniu 2020 r. na platformie ZOOM. 

  1. Wartość sponsoringu: 3 cegiełki po 1000 zł (tysiąc złotych) brutto obejmuje:

– umieszczenie informacji o Sponsorach w wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem identyfikującym Sponsorów;

– wymienienie nazwy Sponsorów w przemówieniu Organizatora otwierającym spotkanie oraz w relacjach z wydarzenia;

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 3 (trzech) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert niezawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: biuro.prasowe@ora-warszawa.com.pl do dnia 15 listopada 2020 roku.
  5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  6. Ogłoszenie jest skierowane do kancelarii adwokackich.