30.09.2020 / Wiadomości

Możliwość sponsoringu wykładu pt: „Reklama porównawcza – jak to robić zgodnie z prawem?”

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania wykładu organizowanego przez Sekcję Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie pt: „Reklama porównawcza – jak to robić zgodnie z prawem?”. Wykład odbędzie się 7 października br. w godz. 17:00-19.00 na platformie ZOOM.

  1. Wartość sponsoringu: 2 cegiełki po 500 zł (pięćset złotych) brutto obejmuje:

– umieszczenie informacji o Sponsorach w wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem identyfikującym Sponsorów;

– wymienienie nazwy Sponsorów w relacjach z wydarzenia;

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 2 (dwóch) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert niezawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: biuro.prasowe@ora-warszawa.com.pl do dnia 5 października 2020 roku.
  5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  6. Ogłoszenie jest skierowane do kancelarii adwokackich.