20.01.2020 / Wiadomości

List otwarty francuskiej Unii Związkowej Sędziów i Prokuratorów do sędziów i prokuratorów polskich

💢 Zachęcamy do zapoznania się z listem otwartym francuskich sędziów i prokuratorów w sprawie niezawisłości sędziowskiej oraz nieprawdziwych informacji na temat rzekomej zbieżności rozwiązań tzw. ustawy kagańcowej z prawem francuskim.

💢 List otwarty Unii Związkowej Sędziów i Prokuratorów (USM Union Syndicale des Magistrats) oraz Związku Zawodowego Sędziów i Prokuratorów (Syndicat De La Magistrature) do sędziów i prokuratorów polskich.

💢 Dziękujemy za tłumaczenie listu adw. Aleksandrze Stępniewskiej.

wersja francuska

wersja polska