Szkolenie: „Praktyka adwokacka w świetle obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy”

Sekcja Prawa Publicznego i Compliance przy ORA w Warszawie zaprasza na seminarium „Praktyka adwokacka w świetle obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy”.

Seminarium odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. (piątek) w godz. 18.00-20.00 w siedzibie ORA w Warszawie w Al. Ujazdowskich 49, sala im. H. Krajewskiego.

Ramowy program:

1. Wprowadzenie
2. Działania Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie podejmowane w przypadkach kontroli działalności adwokatów (wystąpienie przedstawiciela Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie)
3. Prelekcja ekspercka (adw. Dariusz Gradzi, Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie)
– Rozwiązania normatywne ujęte w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy – zarys.
– Implikacje dla krajowego porządku prawnego wynikające z przepisów prawa wspólnotowego. Dyrektywa AML IV i Dyrektywa AML V – zarys.
– Adwokat jako instytucja obowiązana. Nowe obowiązki instytucji obowiązanych. Stosowanie tzw. środków bezpieczeństwa finansowego. Dokonywanie analizy ryzyk.
– Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji i procedur wewnętrznych.
– Wpływ nowych rozwiązań na praktykę wykonywania zawodu adwokata – w kancelarii indywidualnej oraz w spółce. Zmiana katalogu obowiązków i wyłączenia ustawowe.
– Konsekwencje wynikające z nowych rozwiązań dla tajemnicy adwokackiej.
– Wdrożenie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy w kancelarii indywidualnej oraz w spółce adwokackiej – zarys.
– Kontrola wykonania obowiązków przez adwokatów.
4. Pytania i dyskusja.

Prelegent:

Adw. Dariusz Gradzi jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Specjalizuje się w zakresie prawa usług płatniczych, prawa bankowego, ochrony danych osobowych i prawa spółek handlowych oraz doradztwie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wykładowca i prelegent oraz uczestnik konferencji branżowych.

Udział w seminarium pozwala uzyskać 2 pkt zaliczane do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Seminarium adresowane jest do adwokatów, prawników zagranicznych i aplikantów adwokackich – z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia udziału uprzejmie prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekcja.ppcom@ora-warszawa.com.pl.

Serdecznie zapraszamy!