30.11.2020 / Wiadomości

List Elisabeth Zakharia Sioufi dotyczący działań zwalczających przemoc wobec kobiet

Prosimy zapoznać się z listem Elisabeth Zakharia Sioufi, prezydent Women’s Committee UIA (Komitetu Kobiet) skierowanym do adwokatów.

Drodzy koledzy,

Z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet – 25 listopada br., jako członkowie UIA, realizując naszą misję obrońców praw człowieka, wszyscy jesteśmy zobowiązani do aktywnego i skutecznego działania w celu wyeliminowania wszelkiego rodzaju przemocy wobec kobiet i udzielenia naszego wsparcia ofiarom takiej przemocy, która nasiliła się i nasiliła w wyniku środków powstrzymujących wprowadzonych w różnych krajach w celu powstrzymania pandemii Covid 19.

Nasz Komitet Kobiet UIA przywiązuje szczególną wagę do poprawy statusu kobiet tam, gdzie jest to potrzebne, a walka z przemocą wobec kobiet jest jednym z naszych priorytetów. W tej perspektywie wkrótce uruchomimy plan działania, który będziemy wdrażać przy wsparciu UIA i przy udziale każdego z was, a także komitetów i przedstawicieli krajowych UIA.

Czekamy na Wasze sugestie na ten temat,

Elisabeth Zakharia Sioufi

Sugestie prosimy wysyłać w języku angielskim na adres: MyUIA@uianet.org