13.01.2021 / Wiadomości

List Dziekana Paryskiej Izby Adwokackiej Oliviera Cousi do Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka i członków Warszawskiej Rady Adwokackiej

Dziekan Paryskiej Rady Adwokackiej skierował do Dziekana Pietrzaka oraz Członków ORA podziękowania  za zaangażowanie adwokatów Izby Warszawskiej we współpracę pomiędzy izbami paryską, warszawską i niemiecką w ramach tzw.  Trójkąta Weimarskiego.

Zaznaczył, iż jest to inicjatywa, której celem jest stanie na straży praworządności od 2019 roku. Mimo wielu działań zagrażających niezawisłości zawodów prawniczych, adwokaci z trzech izb podejmują wspólne działania dla obrony państwa prawa i podstawowych praw człowieka.

Letter adressed to the Dean of the Warsaw Bar Association of advocates and Members of the Council