Jak zgłaszać kandydatki/kandydatów w najbliższych wyborach? – zasady zgłoszeń

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy możliwe procedury zgłaszania kandydatur, w zbliżających się wyborach samorządowych do ORA w Warszawie, które odbędą się 30 i 31 stycznia br. Procedury są zgodne z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2021 r.

Termin: od 15 stycznia do 26 stycznia 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów na stanowiska i do organów Izby Adwokackiej w Warszawie oraz na delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury będą przyjmowane w dniach 15 stycznia 2021 r. – 26 stycznia 2021 r. w godzinach 9.00-16.00. Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ustaliła, że po godz. 16.00 w dniu 26 stycznia 2021 roku żadne zgłoszenia kandydatów nie będą przyjmowane, w szczególności nie będą przyjmowane podczas Zgromadzenia Izby. O chwili zgłoszenia kandydatury decyduje data wpływu pisma do kancelarii Okręgowej Rady Adwokackiej i zasada ta odnosi się również do kandydatur zgłaszanych listownie.

Forma pisemna

Zgłoszenia kandydatów na stanowiska: Dziekana, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, do organów Izby Adwokackiej w Warszawie oraz na delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury przyjmowane będą w formie pisemnej poprzez złożenie przez kancelarię Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie lub listem poleconym. O chwili zgłoszenia kandydatury decyduje data wpływu pisma do kancelarii Okręgowej Rady Adwokackiej i zasada ta odnosi się również do kandydatur zgłaszanych listownie.

Strona wyboryadwokackie.pl

Informujemy, że zgłoszenie poprzez stronę www.wyboryadwokackie.pl ma charakter WYŁĄCZNIE informacyjny i nie jest poprzedzone weryfikacją złożenia zgłoszenia w trybie wskazanym powyżej.

Formularz

Załączamy propozycję formularza do zastosowania w nadchodzących wyborach. Nie ma on charakteru wiążącego. Ważne, żeby wynikało z niego, że ktoś chce zgłosić Waszą kandydaturę i że wyrażacie na to zgodę.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_2021