08.12.2020 / Wiadomości

List Angielskiej i Walijskiej Izby Adwokackiej do przedstawicieli władz Polski w sprawie sędziego Igora Tulei

Prosimy zapoznać się z listem Angielskiej i Walijskiej Izby Adwokackiej przygotowany wspólnie z Adwokacką Komisją Praw Człowieka wysłanym do Prezydenta Rzeczpospolitej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Senatu i Marszałka Sejmu wyrażający poważne zaniepokojenie wobec wniosku złożonego przez Prokuraturę Krajową do Izby Dyscyplinarnej o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tulei.

Polskie władze zostały parokrotnie wezwane do przestrzegania zobowiązań wynikających z Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawa Unii Europejskiej.

Autorzy listu wyrazili głębokie zaniepokojenie faktem, iż w dniu 18 listopada 2020 r. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o uchyleniu immunitetu sędziemu Tulei, zawiesiła go w wykonywaniu obowiązków zawodowych i obniżyła jego wynagrodzenie.

Pełna treść listu: Further Letter of Concern re Judge Tuleya – Bar Council and BHRC