Szkolenie online: Skarga Nadzwyczajna w praktyce Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – 17.12.2020 r., godz. 15.00

Komisja ds. Sekcji Tematycznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zaprasza na szkolenie online pt. Skarga Nadzwyczajna w praktyce Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Szkolenie odbędzie 17 grudnia 2020 r. w godz. 15.00-17.00

Prowadzący: Paweł Chrupek, radca prawny, doradca podatkowy

Specjalizuje się w prawie procesowym. Koordynuje w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców prace Wydziału Interwencyjno-Procesowego. Reprezentuje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz TSUE.

Agenda:

1.Powitanie uczestników – adw. Jacek Cieplak Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

2.Uprawnienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców:

– W jakich sprawach można składać wnioski o interwencję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców?

– Do podjęcia jakich działań na rzecz przedsiębiorców Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest uprawniony?

3.Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wniesienie skargi nadzwyczajnej do SN:

– W jakich sprawach Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców może wnieść skargę?

– Czy Rzecznik może wnieść skargę nadzwyczajną w sprawach B2B?

– O czym należy pamiętać składając wniosek?

– Wymogi formalne skargi (terminy).

– Rodzaje naruszeń prawa stanowiące podstawy skargi nadzwyczajnej (czyli czym jest rażące naruszenie prawa i dlaczego nie można złożyć skuteczniej skargi nadzwyczajnej w oparciu o dowolną ocenę materiału dowodowego sprzeczną z zasadami logiki i doświadczenia życiowego)

– Czy skarga nadzwyczajną może być tzw. małą skargą konstytucyjną?

Link do rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_BFdqLdg4RZeFa0ZDJTJRAA

Zapraszamy do zapisów!