12.09.2019 / Wiadomości

Liderzy światowych izb prawniczych spotykają się w Warszawie

Niezależne samorządy prawnicze i ochrona tajemnic zawodowych stanowią gwarancją rzeczywistej realizacji praw i wolności obywatelskich – podkreślił podczas konferencji liderów światowych izb prawniczych w Warszawie – adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie. Prestiżowa konferencja prawnicza World City Bar Leaders zbiega się w tym roku z obchodami 100-leci Izby Adwokackiej w Warszawie. Organizatorami konferencji są Okręgowa Izba Radców Prawnych i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

WCBL to organizacja skupiająca przedstawicieli samorządów prawniczych z najważniejszych miast świata. Służy zacieśnianiu kontaktów pomiędzy środowiskami prawniczymi największych izb na świecie oraz wypracowywaniu wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z perspektywy zadań prawniczych samorządów.

W tegorocznej konferencji wzięło udział prawie 30 przedstawicieli 14 samorządów prawniczych z najważniejszych miast, stanowiących centra finansowe i biznesowe świata, takich jak Frankfurt, Paryż, Amsterdam, Londyn, Montreal, Pekin, Chicago, Bruksela i Tokio.

Specjalnym gościem konferencji był Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce dr Adam Bodnar. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na aktualne problemy związane z zagrożeniem niezależności sądownictwa oraz tajemnicy zawodowej prawników.

– Mam wrażenie, iż historia bohaterskiej obrony prawa i wolności, którą realizowali warszawscy adwokaci, szczególnie wspominani z racji 100-lecia Izby Adwokackiej w Warszawie, zaczyna się w ostatnich latach dziać na nowo. W rzeczywistości to kolejny rozdział historii walki o podstawowe prawa i wolności obywateli – powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bondar.

W ramach dwóch dzisiejszych paneli skupiono się przede wszystkim na wymianie  międzynarodowych doświadczeń związanych z niezależnością samorządów prawniczych oraz tajemnicy adwokackiej.

Konferencja potrwa  do 14 września br. Jutrzejszy dzień to panele na temat roli nowych technologii w bieżącej pracy prawników oraz zagadnienie postępowań dyscyplinarnych.

Kolejny spotkanie w ramach WCBL odbędzie się w roku 2020 w Szanghaju.