19.09.2018 / Wiadomości

Konkurs – prawa człowieka, Mémorial de Caen

Międzynarodowy konkurs z zakresu praw człowieka – Mémorial de Caen.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny przesłać swoje wystąpienie oparte o okoliczności sprawy, która dotyczyła naruszeń praw człowieka w terminie do dnia 9 listopada 2018 r.

W połowie grudnia 2018 spośród uczestników zostanie wybranych dziesięciu finalistów, którzy otrzymają zaproszenie do Caen (Francja), aby w dniu 27 stycznia 2019 roku zaprezentować swoje wystąpienia przed jury.

Przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości od 4000 do 8000 EUR.

Finaliści uhonorowani zostaną rocznym członkostwem w Union International des Avocats, a laureat otrzyma zaproszenie na kongres UIA organizowany w 2019 r. w Luksemburgu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie: www.memorial-caen.com