14.05.2021 / Wiadomości

Konkurs na stanowisko opiekunów pierwszego, drugiego i trzeciego roku aplikacji adwokackiej Izby Adwokackiej w Warszawie

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów – Adwokatki i Adwokatów należących do Izby Adwokackiej w Warszawie do składania ofert na stanowiska opiekuna roku pierwszego lub drugiego lub trzeciego roku aplikacji adwokackiej w Warszawie. Okręgowa Rada Adwokacka dokona wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń. Wszelkie szczegóły zawarto w załączonym ogłoszeniu o konkursie. Termin składania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2021 r.

Konkurs opiekunowie szkolenia apl. adw