24.06.2021 / Wiadomości

Komunikat w sprawie kas fiskalnych – oferty – od 1 lipca br. obowiązek rejestracji kas fiskalnych on-line

Komisja ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu przypomina, iż od dnia 1 lipca 2021 r. wprowadzony zostaje obowiązek rejestracji instalacji kasy fiskalnej on-line dla świadczenia usług prawniczych. 

Powyższy obowiązek został wprowadzony na podstawie następujących aktów prawnych:

Ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. z 2019 r., poz. 675; dalej: „Ustawa”).

Na podstawie art. 1 pkt 7 Ustawy, w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w dziale XIII po rozdziale 1 dodaje się „Rozdział 1a Przepisy epizodyczne dotyczące kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii”. 

Zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 3) Ustawy podatnicy świadczący usługi prawnicze mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/675

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020 r., poz. 1059, dalej: „Rozporządzenie”).

Zgodnie z §1 pkt 1 ppkt 2) przedłuża się terminy, w których podatnicy świadczący usługi prawnicze mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do dnia 30 czerwca 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1059

Aktualnie w Sejmie procedowany jest poselski projekt o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 873). Projektowany art. 1 pkt 1) w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086) wprowadza zmiany w art. 145b w ust. 1 pkt 2 i 3, i przedłuża termin, w których podatnicy świadczący usługi prawnicze mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do dnia 30 czerwca 2022 r.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=873

Dodatkowo wskazujemy, iż istnieje możliwość ubiegania się o refinansowanie kosztów zakupu kasy fiskalnej on-line. Szczegóły znajdują się na stronie www.biznes.gov.pl.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-korzystac-z-kasy-fiskalnej/proc_1650-zwrot-kosztow-na-zakup-kasy-fiskalnej-on-line

Broszura Informacyjna

objaśnienia-podatkowe-z-11-lipca-2019-r-ulga-na-zakup-kas-rejestrujących-on-line

Oferty:

CentrumKas.pl – link do składania zamówień przez Internet: https://www.centrumkas.pl/index.php?pl_twoja-oferta,119&sKey=789f9dea4af9c633ecaaedaf1918209e

Rozporządzenie: