13.09.2022 / Wiadomości

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Informujemy, że egzamin wstępny na aplikację adwokacką odbędzie się w dniu 24 września 2022 r., według następującego podziału:

 

Komisja Miejsce egzaminu Wejście
Komisja Nr 1 Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie (01-222), Hala 4 Komisji Nr 1
Komisja Nr 2 Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie (01-222), Hala 4 Komisji Nr 2
Komisja Nr 3 Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie (01-222), Hala 4 Komisji Nr 3
Komisja Nr 4 Centrum Ptak Warsaw Expo, przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie (05-830), Hala F F1
Komisja Nr 5 Centrum Ptak Warsaw Expo, przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie (05-830), Hala F F15

 

Numer komisji, do której dany zdający został przypisany, został podany w zawiadomieniu o egzaminie wstępnym.

Rejestracja zdających egzamin wstępny odbywać się będzie w dniu 24 września 2022 roku w godzinach 9:00-10:30, według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Komisji wskazanego w zawiadomieniu o egzaminie.

Podczas rejestracji na egzamin zdający zobowiązani są okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 11:00.

Kandydaci, którzy stawią się na egzamin po jego rozpoczęciu, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

ds. aplikacji adwokackiej

SNSA Sylwester Marciniak