11.03.2020 / Wiadomości

Komunikat ORA w Warszawie w sprawie wprowadzenia szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem

Na posiedzeniu w dniu 11 marca br. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła uchwałę o zastosowaniu szczególnych środków ostrożności w związku zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.

Zgodnie z uchwałą (skan uchwały):

do dnia 15 kwietnia 2020 r. włącznie, odwołane zostają wszystkie nieobligatoryjne wydarzenia organizowane przez Izbę Adwokacką w Warszawie, w tym szkolenia KDZ, spotkania i konferencje organizowane przez Komisje, Sekcje, Koła i przez Samorząd Aplikantów Adwokackich;

do dnia 15 kwietnia 2020 r. włącznie, odwołane zostają wszystkie zajęcia dla aplikantów adwokackich w dotychczasowej w formie. Zajęcia będą prowadzone zdalnie za pośrednictwem systemu E-Dziennik w sposób koordynowany przez Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich;

– odwołano Izbowy Konkurs Krasomówczego, który odbędzie się w późniejszym czasie;

– w związku z przewidzianym – w terminie od dnia 24 do dnia 27 marca 2020 r. – egzaminem adwokackim organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zobowiązuje się Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do stałego kontaktu Ministerstwem Sprawiedliwości, jako organizatorem egzaminu adwokackiego, oraz Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w celu przeciwdziałania COVID – 19 i zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa na egzaminie adwokackim, zgodnie z zaleceniami i decyzjami Ministerstwa Sprawiedliwości;

Przypominamy jednocześnie, że decyzja o ewentualnym odwołaniu lub zmianie terminu egzaminu adwokackiego pozostaje w wyłącznej kompetencji Ministerstwo Sprawiedliwości

– postanawia się o zamknięciu do dnia 15 kwietnia 2020 r. włącznie, pokoi adwokackich oraz szatni w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

– wprowadza się ograniczenia w zakresie obsługi adwokatów i interesantów przez Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich, a w komunikacji z jednostkami Biura zaleca się wykorzystywanie przede wszystkim korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych; Poniżej link do danych kontaktowych biura ORA https://www.ora-warszawa.com.pl/biuro-ora/

– ewentualne decyzje w zakresie ograniczenia działania Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego pozostają w kompetencji Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie;

W związku ze zmieniającą się sytuacją, o dalszych działaniach ORA w Warszawie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID – 19 będziemy informować na bieżąco.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie