Wydarzenia ORA

Odwołana konferencja nt. prawa lotniczego w Akademii Leona Koźmińskiego 13.04 br.

W związku z zarządzeniem Rektora Akademii Leona Koźmińskiego o odwołaniu wszystkich wydarzeń o charakterze otwartym zaplanowanych w terminie do 13 kwietnia uprzejmie zawiadamiamy, że tym samym II Ogólnopolska Konferencja nt. prawa lotniczego zostaje przełożona na termin późniejszy. (https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/konferencje-i-szkolenia/ii-ogolnopolska-konferencja-w-akademii-im-leona-kozminskiego-unia-europejska-i-polska-wobec-wyzwan-prawa-lotniczego/)

Prawdopodobny termin konferencji to czerwiec, z tym że decyzję o dacie konferencji będzie podjęta nie wcześniej jak w drugiej połowie kwietnia.