08.11.2021 / Wiadomości

Centrum Prawa Amerykańskiego – trwa rekrutacja, duże zniżki dla adwokatów i aplikantów adwokackich

Zapraszamy do Centrum Prawa Amerykańskiego (CPA) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  w roku  akademickim 2021/22. Rekrutacja trwa do dnia 15 listopada 2021. Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów prawa.

Centrum Prawa Amerykańskiego już od 23 lat prowadzi ceniony przez prawników i kancelarie prawne program, w którym wybitni profesorowie z dwóch partnerskich  uczelni – Emory University School of Law oraz Georgia State University College of Law zapoznają uczestników z tematyką dot. prawa amerykańskiego, m.in.  prawa konstytucyjnego, prawa kontraktów, postępowania karnego, prawa spółek czy przygotowania opinii prawnych. W czasie dwusemestralnego programu uczestnicy biorą udział w  ośmiu dwutygodniowych modułach obejmujących w sumie 170 godzin interaktywnych wykładów w języku angielskim.

Udział w programie CPA jest niepowtarzalną okazją do poznania, bez konieczności podjęcia kosztownych studiów w Stanach Zjednoczonych, amerykańskiego systemu prawnego i udoskonalenia angielskiego języka prawniczego. Pierwszy wykład z Introduction to US Law rozpocznie się  już 6 grudnia 2021 r.

W tym roku przewidziana jest specjalna zniżka dla  adwokatów w wysokości 15% i dla aplikantów  adwokackich w wysokości 30%. Zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej, jeśli pozwoli na to sytuacja z pandemiczna, a dla osób spoza Warszawy przewidziana jest możliwość udziału w zajęciach online.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o złożenie dokumentów – listu motywacyjnego, CV, zdjęcia oraz formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http, a także odwiedzenie naszej strony www.cpa.uw.edu.pl, aby dowiedzieć się więcej o programie Centrum Prawa Amerykańskiego.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: cpa@wpia.uw.edu.pl.