27.09.2018 / Wiadomości

Ankieta: „Nękanie i molestowanie seksualne w środowisku prawniczym”

Szanowni Państwo,

Jako przedstawiciel NRA w International Bar Association (Międzynarodowym Stowarzyszeniu Adwokatur) zostałem poproszony o rozpowszechnienie ankiety dotyczącej nękania i molestowania seksualnego w środowisku prawniczym. Zwracam się więc do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety i dalsze jej rozpowszechnienie. Załączam link do ankiety i materiały przesłane nam przez IBA.
https://www.ibanet.org/harassment-survey.aspx

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Tomasz Wardyński
adwokat