27.09.2018 / Sport

Możliwość sponsoringu VI Otwartego Turnieju Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej

W związku z uchwaleniem przez ORA w Warszawie regulaminu sponsoringu informujemy, iż istnieje obecnie możliwość sponsorowania przez kancelarie prawne  wydarzeń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Wyjątkową okazją będzie organizowany przez Komisję Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu w dn. 13 października br. (sobota) „VI Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej” przy wsparciu Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest to największe wydarzenie sportowe organizowane przez naszą Izbę od kilku lat, które cieszy się wyjątkową popularnością wśród wszystkich zawodów prawniczych.  W tym roku wpisane jest w obchody 100-lecia Adwokatury. W poprzednich edycjach udział brało ponad 200 prawników z całej Polski, w tym izby adwokackie z całej Polski, reprezentacje radców prawnych, notariuszy, komorników, Prokuratorii Generalnej a także drużyny zagraniczne z Litwy i Łotwy.

Turniej rozgrywany jest w nowoczesnej Hali Piłkarskiej na Bemowie z trzema boiskami ze sztuczną trawą.  Nieodłączną częścią wydarzenia jest piknik piłkarski na terenach zielonych obok hali.

  1. Wartość sponsoringu  1 000 zł brutto  obejmuje:

– ekspozycja logo i nazwy sponsora na plakatach oraz w informacjach promujących  wydarzenie
– ekspozycja rollup-u sponsora w pomieszczeniach, w których odbywać się będzie wydarzenie – według wyboru organizatora
– wymienienie nazwy sponsora w przemówieniu organizatora oraz w relacji z wydarzenia publikowanej na stronie ORA oraz adwokatura.pl

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem. Nie jest dopuszczane uiszczanie kwot niższych ani wyższych.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 5 (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
    4. W przypadku Ofert nie zawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Wszystkie kancelarie zainteresowane sponsorowaniem konferencji proszone są o składanie ofert na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl  do dnia 8 października br.
  4. Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje, że niniejsze ogłoszenie skierowane jest do kancelarii adwokackich i adwokacko – radcowskich.
  5. Zgodnie z pkt 5. Regulaminu finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.