Wydarzenia ORA
08.07.2021 / Wiadomości

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko: Specjalista ds. obsługi prawnej – Biuro Prawne

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi prawnej – Biuro Prawne 

Nr ref.:  19/ADM/BP/21

Główne obowiązki:

 • współpraca z Dyrektorem Biura w formułowaniu opinii prawnych na użytek organów ALK i innych jednostek organizacyjnych,
 • redagowanie umów zawieranych przez ALK, upoważnień oraz pełnomocnictw udzielanych przez Rektora,
 • prowadzenie prac legislacyjnych dotyczących: uchwał Senatu, zarządzeń i decyzji Rektora, uchwał rad dyscyplin naukowych,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji prawnej Uczelni,
 • udostępnianie dokumentacji innym jednostkom organizacyjnym Uczelni,
 • monitorowanie zmian w ustawodawstwie dotyczące szkolnictwa wyższego,
 • przekazywanie treści do Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe prawnicze
 • pożądana w trakcie lub ukończona aplikacja
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,
 • znajomość przepisów z zakresu szkolnictwa wyższego,
 • Fachowość i nastawienie na rozwój,
 • umiejętność analizowania i wyciągania wniosków,
 • zgodność z przepisami, zdolność myślenia strategicznego,
 • komunikatywność, sprawność działania wewnątrz Uczelni.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w ramach ½ etatu,
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • kursy języka angielskiego, udział w szkoleniach,
 • możliwość korzystania z oferty ALK na preferencyjnych warunkach.

Osoby zainteresowane ofertą pracy i spełniające ww. wymagania prosimy o przesłanie CV do dnia  14.07.2021 r. za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego pod linkiem: https://form.jotform.com/211803971214955

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały przyjęte do pracy, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Post wygasa: 08.08.2021