Webinar: Rozbić szklany sufit – przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w miejscu pracy – 13 czerwca br.

Serdecznie zapraszamy na webinar z Elą Bondą: Rozbić szklany sufit – przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w miejscu pracy, który odbędzie się 13 czerwca o godzinie 18.00. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego”, który prowadzone jest przez fundację Women in Law we współpracy z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego. 

Podczas spotkania, prezeska PTPA Karolina Kędziora wspólnie z Elą Bondą porozmawiają o przykładach dyskryminacji i wyzwaniach, które napotykają kobiety w zatrudnieniu, rozwiązaniach, które mogą i powinny być stosowane przez pracodawców, politykach równościowych, które stosowane w miejscach pracy mogą podwyższyć standardy pracy oraz innych sposobach walki z dyskryminacją.

Zostanie poruszony również temat przepisów prawa, które chronią kobiety przed dyskryminacją.

Ela Bonda to ekspertka z obszaru Diversity & Inclusion (różnorodność i mechanizmy włączające), zdrowia psychicznego oraz tworzenia przyjaznych miejsc pracy i odpowiedzialnego biznesu.

Zarejestruj się już dziś! Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja: https://fundacjawomeninlaw.clickmeeting.com/rozbic-szklany-sufit-przeciwdzialanie-dyskryminacji-kobiet-w-miejscu-pracy-ela-bonda/register?_ga=2.202632785.1725051684.1653295702-1746717516.1643117445

Link do strony projektuhttp://www.womeninlaw.pl/wsparcie-dla-kobiet/