Doręczanie pism przez Portal w Apelacji Warszawskiej

W odpowiedzi na liczne sygnały warszawskich adwokatów o problemach z doręczeniami dokonywanymi przez Portal, kierowane do Komisji ds. Współpracy z Sądami,  Dziekan ORA w Warszawie zwrócił się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie o weryfikację rzeczywistego stanu praktyki w tym zakresie. W odpowiedzi na interwencję Dziekana w tej sprawie odpowiedziała Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W odpowiedzi zapewniła, iż praktyka w tym zakresie jest obecnie jednolita.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Panią Prezes od Prezesów Sądów Okręgowych oraz Przewodniczących Wydziałów Cywilnych i Gospodarczych w Sądzie Apelacyjnym, pracownicy sekretariatu wysyłają korespondencję profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem Portalu Informacyjnego wyłącznie z wykorzystaniem zakładki „doręczenia”, a dowodami doręczeń są wydruki EPOK.

Wiceprezes zapewniła także, iż w żadnym z sądów i wydziałów nie odnotowano praktyki, aby odczytanie pisma nieznajdującego się w zakładce „doręczenia” traktowane było jako doręczenie pisma.

Apelujemy o pilne zgłaszanie wszystkich sytuacji sprzecznych z opisaną powyżej praktyką, mającą miejsce przed sądami apelacji warszawskiej, wraz z podaniem sygnatury sprawy, w której dokonano doręczenia w inny sposób, celem podejmowania dalszych, indywidualnych interwencji. Dedykowany adres mailowy: instytucje@ora-warszawa.com.pl .

Odpowiedź Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie w załączeniu.