Webinar: Dołącz do Międzynarodowego Trybunału Karnego jako niezależny przedstawiciel procesowy ofiar

Project Sunflowers i EU Project Pravo-Justice serdecznie zapraszają na kolejny webinar, który odbędzie się w dniu 14 listopada r., o godz. 17:00. Tym razem gościem organizatorów będzie Pieter Vanaverbeke, pełniący obowiązki szefa Sekcji Wsparcia Przedstawicieli Procesowych (Counsel Support Section/CSS) Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), który zaprezentuje procedurę ubiegania się o wpis na listę przedstawicieli procesowych stron, uprawnionych do występowania przed MTK, zachęcając do dołączenia do MTK w roli niezależnego przedstawiciela procesowego.

CSS odpowiada za centralizację i koordynację pomocy udzielanej przez MTK przedstawicielom procesowym stron, zapewniając im wsparcie logistyczne i administracyjne. Sekcja ta zarządza również programem pomocy prawnej dla niezamożnych oskarżonych i ofiar oraz zapewnia pomoc administracyjną organom dyscyplinarnym Trybunału. Sekcja ta odpowiada między innymi za wspieranie osób uprawnionych do pomocy prawnej na mocy Statutu Rzymskiego, zarządzanie programem pomocy prawnej dla niezamożnych oskarżonych i ofiar, prowadzenie list przedstawicieli procesowych i osób z nimi współpracujących, świadczenie usług logistycznych i administracyjnych na ich rzecz, kontakt z uniwersytetami i innymi zewnętrznymi organizacjami zrzeszającymi prawników w celu zwiększenia świadomości i zrozumienia pracy Trybunału; koordynowanie i zapewnianie odpowiednich wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń dla przedstawicieli procesowych stron występujących przed Trybunałem.

Pieter Vanaverbeke jest związany z CSS od 2015 r., wcześniej (od 2005 r.) pracował w MTK na różnych stanowiskach i w różnych sekcjach Trybunału i był oddelegowany do krajów, w których toczyły się postępowania. W CSS jest odpowiedzialny m.in. za wdrażanie i stosowanie wszechstronnego wsparcia przedstawicielom procesowym stron (i członkom ich zespołów) działającym przed Trybunałem.

Organizatorzy przewidują sesję pytań i odpowiedzi po zakończeniu merytorycznej części spotkania. Webinar będzie prowadzony w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie na język ukraiński.

Aby wziąć udział w webinarze, prosimy skorzystać z poniższego linka, aby rejestrować swój udział w tym wydarzeniu:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6–azLxCRDejcTLNdQkW0w#/registration