Szkolenie online: Głos adwokatki i adwokata jako klucz w walce z przemocą wobec dzieci – 7.11.2023 r., godz. 18.00

Sekcja Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Głos adwokatki i adwokata jako klucz w walce z przemocą wobec dzieci”, które odbędzie się 7 listopada w godz. 18.00-20.00 na platformie zoom.

❗❗❗Link do zapisów: https://ora-warszawa-pl.zoom.us/webinar/register/WN_LmTika6uSfmUjW1-ULlmdg

Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki reagowania i zgłaszania przemocy wobec dzieci na kanwie działań Unicef Poland. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane poniższe zagadnienia:

✔ działalność UNICEF w Polsce – kluczowe interwencje w zakresie ochrony dzieci, definicja zmiany zachowania;

✔ przedstawienie wyników badań UNICEF w Polsce;

✔czynniki wpływają na nasze zachowanie (Model COM-B, 21 czynników wpływających);

✔ dlaczego czysta informacja nie prowadzi do działania;

✔ dlaczego nie zgłaszamy przemocy;

✔ jak nauki behawioralne mogą pomóc w walce z przemocą (w tym przykłady interwencji) (20 min);

✔ kampania społeczna „Twój głos jest kluczem w walce z przemocą” wraz z prezentacją materiałów informacyjnych o dostępnym wsparciu

🎯Prowadząca:

Katarzyna Kukuła – specjalista ds. Zmian Społecznych i Behawioralnych w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w organizacjach międzynarodowym oraz osiągnięciami w projektowaniu i wdrażaniu strategii komunikacyjnych w ponad 30 krajach. Pasjonuje się stosowaniem nauk behawioralnych w kontekście humanitarnym oraz ich wykorzystaniu w kształtowaniu polityki społecznej.

Serdecznie zapraszamy!

Prezydium Sekcji Praw Dziecka
adw. Monika Hora-Cieślak – Przewodnicząca
apl. adw. Joanna Repeć – Wiceprzewodnicząca
adw. Karolina Marszałek – Wiceprzewodnicząca
apl. adw. Klaudia Judzewicz – Sekretarz
adw. Witold Sancewicz – członek Prezydium
adw. Katarzyna Łukasiewicz – członkini Prezydium