VIII Konferencja Naukowa Izby Adwokackiej w Gdańsku „Prawo Energetyczne” z udziałem naszej Sekcji Prawa Energetycznego

W dniu 9 listopada 2023 r. odbyła się VIII Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku „Prawo Energetyczne” współorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja była podzielona na cztery panele tematyczne:

1) Bezpieczeństwo energetyczne państwa,
2) Morska energetyka wiatrowa,
3) Energetyka jądrowa,
4) Odnawialne źródła energii.

Izbę Warszawską podczas Konferencji reprezentowała Przewodnicząca Sekcji Prawa Energetycznego działającej w ramach Sekcji Praktyków Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. dr Justyna Węglińska, która wygłosiła referat pt. „Warunki dotyczące bilansowania w kontekście elektrowni jądrowych”. Ponadto, adw. Piotr Prawda z Izby Adwokackiej w Warszawie przedstawił referat pt. „Prawne i faktyczne uwarunkowania budowy elektrowni jądrowych w Polsce”.

W ramach Konferencji zorganizowano również równoległy panel dla aplikantów, doktorantów i studentów, w którym wystąpili prelegenci wyłonieni w ramach konkursu. Izbę Warszawską reprezentowała apl. adw. Patrycja Łukasiewicz z Sekcji Prawa Podatkowego działającej w ramach Sekcji Praktyków Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, która wygłosiła referat pt. „Opodatkowanie energii elektrycznej w Polsce. Zachęty podatkowe na realizację projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii”.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także m.in. patronatem Sekcji Praktyków Prawa Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego oraz Stowarzyszenia „Z energią o prawie”.

Konferencja stanowiła pole wymiany doświadczeń oraz merytorycznej dyskusji na temat kierunków rozwoju prawa energetycznego w Polsce. Pomorskiej Izbie Adwokackiej serdecznie gratulujemy organizacji wydarzenia i dziękujemy za zaproszenie.