30.08.2023 / Sport

Trzecie Mistrzostwa Adwokatury w Piłce Nożnej – ADWOKATURA CUP 2023

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż  16 września  2023 roku odbędą się Trzecie Mistrzostwa Adwokatury w Piłce Nożnej – ADWOKATURA CUP 2023 – organizowane przez Komisję Kultury, Sportu i Integracji Zawodowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi we współpracy z Komisją Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej. Turniej odbędzie się na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego, położonej w Łodzi, przy ul. Milionowej 12.

Organizacji turnieju przyświecają przede wszystkim cele integracji środowiska adwokackiego oraz współzawodnictwa opartego na zasadach koleżeństwa, jak również propagowanie większej aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród adwokatów i aplikantów adwokackich. Organizatorzy liczą na udział drużyn reprezentujących wszystkie zainteresowane izby adwokackie, zapraszając w szczególności zawodników będących adwokatami lub aplikantami adwokackimi. Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczestnictwa w turnieju, w tym wymagań stawianych uczestnikom oraz zasady przeprowadzenia rozgrywek będą analogiczne jak w poprzednich edycjach Turnieju, przy czym sam Regulamin zawodów zostanie opracowany po zamknięciu listy zgłoszeń otrzymanych od poszczególnych drużyn.

Turniej ma charakter jednodniowy. Otwarcie odbędzie się o godzinie 9.00, a jego zakończenie, połączone z wręczeniem nagród drużynowych i indywidualnych, planowane jest na godzinę 20:00. Dla uczestników zaplanowano również obiad, który odbędzie się w trakcie turnieju. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, organizatorzy zapewniają także pomoc w dokonaniu rezerwacji miejsc noclegowych dla zawodników w dwóch hotelach różniących się kategorią cenową, w tym w hotelu położonym w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wydarzenia. Jak co roku na wieczór planowana jest integracja środowiskowa. Szczegóły tego wydarzenia zostaną przesłane do kapitanów drużyn drogą mailową po zamknięciu listy drużyn biorących udział w Turnieju.

W celach zgłoszenia udziału w turnieju, uprzejmie prosimy o kontakt z adwokatem Piotrem Modro, tel. 737 509 357, e-mail modro.kancelaria@gmail.com lub adwokatem Dawidem Juśkiewiczem, tel. 515 047 066, e-mail adwokat@dawidjuskiewicz.pl. Zgłoszenie powinno określać nazwę drużyny, informację o tym, czy jest to drużyna reprezentacyjna Izby, a także określać liczbę zawodników.*W tym roku do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty „wpisowego” w wysokości 500,00 zł.  Opłatę należy uiścić na konto bankowe prowadzone przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi o numerze 86 1020 3352 0000 1102 0191 5693 wpisując w tytule ADWOKATURA CUP 2023 – WPISOWE DLA DRUŻYNY „…”.

* Z uwagi na względy natury organizacyjnej, zgłoszenia prosimy kierować w terminie do dnia 8 września 2023 roku.  Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym każda Izba ma prawo wystawić jedną drużynę reprezentacyjną, która ma pierwszeństwo przed innymi drużynami nie mającymi statusu drużyny reprezentacyjnej.

Miło nam poinformować, że w trakcie III Mistrzostw Adwokatury w Piłce Nożnej – ADWOKATURA CUP 2023 dokonamy po raz pierwszy wyboru dwunastoosobowej kadry Adwokatury, która do kolejnych Mistrzostw będzie reprezentowała nasze grono zawodowe na arenie międzynarodowej.

 

z pozdrowieniami

adwokat Stanisław Estreich

Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej,

Kultury, Sportu i Turystyki NRA