25.03.2024 / Wiadomości

Trwa w MSZ procedura pozyskiwania rekomendacji Rządu RP na urząd sędziego ETPCz

Ministerstwo Sprawa zagranicznych informuje, iż zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu RP na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wyłonienie kandydatów nastąpi zgodnie z nową procedurą – na podstawie zarządzenia nr 8 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13.03.2024 r. ws. powołania Zespołu ds. wyłonienia kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Dz. Urz. MSZ poz. 8) i Regulaminu wyłaniania kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które są dostępne na stronie internetowej http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń w zamkniętych kopertach z dopiskiem „wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – do rąk własnych” w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przesłanie ich listem poleconym na adres: Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa.

Pismo z MSZ