Trwa rekrutacja do nowego składu redakcyjnego „Młodej Palestry”

Drogie Aplikantki i Aplikanci, jeżeli jesteście zainteresowani współtworzeniem czasopisma aplikantów adwokackich jako jego redaktorzy, Redakcja „Młodej Palestry” czeka na Wasze zgłoszenia.

Prosimy przesyłać je w terminie do 20 maja br. na adres: sekretariat@nra.pl na formularzu stanowiącym załącznik do tej wiadomości ze wskazaniem stanowiska lub działu, do którego aplikujecie (redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji lub współpraca w ramach jednego z 5 działów pisma: prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, etyka i inne).

Pismo Prezesa NRA i Redaktora Naczelnego MP

Formularz zgłoszeniowy_Młoda Palestra