13.01.2022 / Wiadomości

Termin zapłaty składek OC i zasady płatności ratalnych

Szanowni Państwo,

Na dzisiejszym posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Rada podjęła uchwałę regulującą dalsze szczegóły dotyczące płatności składek OC w roku 2022.

Termin płatności składki rocznej i warianty ubezpieczenia

Rada postanowiła, że terminem płatności jednorazowej składki OC adwokata i prawnika zagranicznego będzie 28 lutego 2022 r. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wysokość składki OC uzależniona jest od wybranego wariantu i wynosi odpowiednio:

Wariant Suma podstawowa: Suma dodatkowa Łączna składka roczna
I 100.000 EUR brak 120 zł
II 150.000 EUR 250.000 EUR 282 zł
III 200.000 EUR 250.000 EUR 618 zł
IV 250.000 EUR 250.000 EUR 774 zł
V 300.000 EUR 250.000 EUR 1 074 zł
VI 350.000 EUR 250.000 EUR 1 410 zł
VII 450.000 EUR 250.000 EUR 1 746 zł
VIII 550.000 EUR 250.000 EUR 1 914 zł
IX 1.500.000 EUR 250.000 EUR 2 238 zł
X 2.000.000 EUR 250.000 EUR 2 826 zł
XI 2.500.000 EUR 250.000 EUR 3 522 zł

Możliwość ubiegania się o rozłożenie składki OC na raty

Jednocześnie Rada ustaliła, że w wyjątkowych wypadkach losowych i na uzasadniony pisemny wniosek adwokata lub prawnika zagranicznego, składka OC za 2022 rok obowiązująca w poniższych wariantach:

VI 350.000 EUR 250.000 EUR 1 410 zł
VII 450.000 EUR 250.000 EUR 1 746 zł
VIII 550.000 EUR 250.000 EUR 1 914 zł
IX 1.500.000 EUR 250.000 EUR 2 238 zł
X 2.000.000 EUR 250.000 EUR 2 826 zł
XI 2.500.000 EUR 250.000 EUR 3 522 zł

może zostać rozłożona maksymalnie na cztery raty, płatne w terminach: 

1 rata – do 15 marca 2022 r., 

2 rata – do 15 czerwca 2022 r., 

3 rata – do 15 września 2022 r.,  

4 rata – do 15 grudnia 2022 r., 

z tym zastrzeżeniem, że warunkiem bezwzględnym uzyskania zgody na płatność ratalną jest:

a/ brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich i składek OC,

b/ brak zaległości w zapłacie:

– prawomocnie zasądzonych kosztów postępowania dyscyplinarnego,

– prawomocnie zasądzonych w postępowaniu dyscyplinarnym kar pieniężnych;

Wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć wyłącznie na formularzu, który zostanie w najbliższych dniach opublikowany na stronie internetowej ORA.

Zaległości w płatności składek

Rada ustaliła również, że w przypadku nieuregulowania składki OC w obowiązujących terminach (zarówno składka jednorazowa, jak i indywidualnie ustalona składka ratalna), od następnego miesiąca po upływie terminu zapłaty, zostanie obniżona suma ubezpieczenia OC do najniższej sumy podstawowej, czyli 100.000 euro (wariant 1). Podwyższenie sumy ubezpieczenia będzie możliwe po uregulowaniu zaległości oraz złożeniu deklaracji na nowy wariant i jednorazowym opłaceniu składki OC w pełnej wysokości w nowym wariancie.

Numer konta do opłacania składek OC

Składki ubezpieczeniowe, należy zapłacić, tak jak dotychczas, na rachunek bankowy ORA

w Warszawie: ING Bank Śląski 18 1050 1038 1000 0023 0760 2090.

Uwaga! Składki OC nie należy wpłacać na rachunki indywidualne adwokatów, które są dedykowane wyłącznie do wpłat składek samorządowych!

Dalsze informacje (w szczególności co do wyboru i zmian wariantów ubezpieczenia) zostały zawarte w komunikacie: https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/komunikaty-wewnetrzne/ubezpieczenie-oc-w-roku-2022-komunikat/

wniosek o płatność ratalną ze składki OC- formularz

uchwała składka OC zasady opłacania