Szkolenie: Zatrudnianie obywateli Ukrainy w Polsce – 9 i 18 marca br.

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zaprasza na szkolenie: Zatrudnianie obywateli Ukrainy w Polsce, które poprowadzi adw. Piotr Sawicki. Szkolenie odbędzie w dwóch terminach: 9 marca w godzinach 18:00-20:00, oraz 18 marca w godzinach 18:00-20:00.

Linki do szkoleń:

9 marca: https://zoom.us/webinar/register/WN_eA0eMTnWRiC-ET-yMDq-PQ

Szkolenie ma na celu przybliżenie praktycznych aspektów zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce. Wiedza uzyskana na szkoleniu pozwoli na udzielanie porad prawnych nie tylko cudzoziemcom, ale również pracodawcom.