Szkolenie z zakresu nowelizacji kodeksu karnego – 14.11.2023 r. godz. 17.00

Sekcja Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zaprasza na Szkolenie z zakresu nowelizacji kodeksu karnego.

Szkolenie odbędzie się 14 listopada 2023 r. (wtorek), w godz. 17.00-19.00.

Przedmiotem szkolenia będzie analiza zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, które zostały wprowadzone Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a które weszły w życie z dniem 1 października 2023 roku.

Prowadzący: adw. dr Michał Zacharski 

Link do rejestracji: https://ora-warszawa-pl.zoom.us/webinar/register/WN_WXrviy8hT_aOz_OVDVdlXw#/registration

Zapraszamy do zapisów!