Szkolenie online: Praktyczne wyzwania w sprawowaniu funkcji Inspektora Ochrony Danych – 14.11.2023 r., godz. 15.00

Sekcja Prawa Ochrony Danych Osobowych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej serdecznie zaprasza na wykład online pt. Praktyczne wyzwania w sprawowaniu funkcji Inspektora Ochrony Danych

Prelegent: Piotr Wenski CIPP/E, CIPM, Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Ochrony Danych Osobowych

Szkolenie odbędzie się 14 listopada 2023 r. (wtorek) w godz. 15.00 – 16.30 na platformie ZOOM

Link do rejestracji: https://ora-warszawa-pl.zoom.us/webinar/register/WN_DQcxQFu4RLa0VhSaDOfZgg#/registration 

Krótki opis szkolenia:
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych wiąże się z szeregiem wyzwań o różnym charakterze. Jak w praktyce konkretnej organizacji rozumieć obowiązki i uprawnienia IOD? Jak powinna wyglądać współpraca z kierownictwem organizacji i z kluczowymi partnerami wewnętrznymi? Co jeżeli organizacja jest częścią grupy kapitałowej? Czy i kiedy należy się obawiać konfliktu interesów? Podczas szkolenia Piotr Wenski podzieli się z uczestnikami uwagami dotyczącymi wyzwań związanych z pełnieniem funkcji IOD z uwzględnieniem różnych modeli pełnienia tej funkcji, a także różnych typów organizacji.

Zapraszamy do zapisów!